Charlotte Elverdam

CV

Advokat, partner
Borch & Elverdam Advokatanpartsselskab
Januar 2017 – nu

Chefjurist/Kontorchef
Styrelsen for Forskning og Innovation/Danish Agency for Science, Technology and Innovation
Maj 2007 – December 2016

Chefjurist/Kontorchef
Naviair
August 2001 – April 2007

Fuldmægtig/PA for luftfartsdirektøren/kontorchef
Statens Luftfartsvæsen
November 1986 – Juli 2001

Advokatfuldmægtig/Advokat (L)
Advokat Frantz Dahl
Februar 1982 – Oktober 1986

Profil

Efter mange gode år som kontorchef i forskellige statslige styrelser og ministerier valgte jeg ved årsskiftet 2016-17 at søge nye udfordringer og gå tilbage til min oprindelig metier som advokat.

Min profil orienterer sig om de emner, jeg har beskæftiget mig mest indgående med, dvs. offentlig ret og formueret i bred forstand. Forvaltningsret, aftaleret, statsstøtteret og udbudsret hører til blandt mine kerneområder. Bl.a. har jeg både i min tid i Naviair og i Styrelsen for Forskning og Innovation været juridisk ansvarlig for gennemførelsen af en række større og mindre udbudsforretninger af forskellig karakter.

De senere år har jeg navnlig haft lejlighed til at rådgive indgående om forhold vedrørende forskning og innovation, herunder om bevillinger, videnskabelig uredelighed og meget andet med relation til forskning og innovation. I den forbindelse kan nævnes, at jeg har været juridisk ansvarlig for udarbejdelse af en række udkast til love og bestemmelser inden for forskning og innovation, herunder lovgivningen om forskningsrådgivning m.v. (senest Danmarks Frie Forskningsfond), Danmarks Grundforskningsfond, Danmarks Innovationsfond og Videnskabelig Uredelighed, ligesom jeg var en af de drivende kræfter bag Danmarks første lov (2016) om regulering af aktiviteter i det ydre rum.

Mere specielt kan jeg nævne min indsigt i forskningsintegritet. I 2014 var jeg med til at udgive Danmarks nationale kodeks for forskningsintegritet (Danish Code of Conduct for Research Integrity) og har siden fra min tid i Styrelsen for Forskning og Innovation fulgt implementeringen af kodeks i de danske forskningsmiljøer. Fra foråret 2017 følger jeg et forskningsprojekt om integritet (Practicing Integrity) som medlem af projektets Advisory Board. Projektet er støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet og forankret på Aarhus Universitet.