Fokusområder

Fokusområder

Formueret

•   Kontrakter
•   Samarbejdsaftaler
•   Forretningsvilkår

Ledelse og ledelsesrådgivning

•   Bestyrelsesarbejde
•   Rådgivning til ledelser
•   Krisehåndtering

Offentlig ret

•   Forvaltningsret
•   Aktindsigt
•   Persondata
•   Statsstøtte, særligt til
    forskning og innovation

Udbud

•   Vurdering af udbudspligt
•   Udbudsmateriale
•   Evaluering af indkomne tilbud
•   Kontraktudarbejdelse
•   Kvalitetssikring ved tilbudsafgivelse

Bevillinger til forskning og innovation

•   Kvalitetssikring af opslag
•   Evaluering af ansøgninger
•   Begrundelse ved afslag
•   Udarbejdelse af vilkår og kontrakter
•   Kvalitetssikring ved ansøgning

Integritet i forskning

•   Den Danske Kodeks
    for Integritet i Forskning
•   Den internationale udvikling
•   Lov om videnskabelig uredelighed
•   Sager om videnskabelig uredelighed