Borch & Elverdam arbejder med sager, der ligger snævert inden for de specialer,
virksomhedens to partnere igennem deres tidligere karrierer har opbygget deres ekspertiser i.

Ole Borch yder rådgivning inden for de områder, som den øverste virksomhedsledelse skal forholde sig til. Ole rådgiver ofte ledelser i virksomheder, som har et behov for betydelige ændringer, eller som skal træffe vanskelige beslutninger. Det kan ske ved rådgivning til ledelsen eller ved, at Ole indvælges i ledelsen.

Charlotte Elverdam yder rådgivning inden for offentlig ret i bred forstand samt formueret. Et særligt felt er forskning og innovation: Charlotte rådgiver eksempelvis om bevillinger til forskning og innovation samt om integritet i forskning og videnskabelig uredelighed.

Fokusområder

Formueret

•   Kontrakter
•   Samarbejdsaftaler
•   Forretningsvilkår

Ledelse og ledelsesrådgivning

•   Bestyrelsesarbejde
•   Rådgivning til ledelser
•   Krisehåndtering

Offentlig ret

•   Forvaltningsret
•   Aktindsigt
•   Persondata
•   Statsstøtte, særligt til
    forskning og innovation

Udbud

•   Vurdering af udbudspligt
•   Udbudsmateriale
•   Evaluering af indkomne tilbud
•   Kontraktudarbejdelse
•   Kvalitetssikring ved tilbudsafgivelse

Bevillinger til forskning og innovation

•   Kvalitetssikring af opslag
•   Evaluering af ansøgninger
•   Begrundelse ved afslag
•   Udarbejdelse af vilkår og kontrakter
•   Kvalitetssikring ved ansøgning

Integritet i forskning

•   Den Danske Kodeks
    for Integritet i Forskning
•   Den internationale udvikling
•   Lov om videnskabelig uredelighed
•   Sager om videnskabelig uredelighed