Ole Borch

CV

Advokat, Partner
Borch & Elverdam Advokatanpartsselskab
Maj 2016 – nu

Advokat, Partner
Bech-Bruun Advokatfirma
1982 – 2016

Advokatfuldmægtig
Jørgen Ancher Advokatfirma
1981 – 1982

Profil

Mine interesser har altid drejet sig om at lede og min rådgivning tager afsæt i de snart 35 års erfaring i virksomhedsledelse jeg har opbygget, siden jeg i 1983 fik jeg min første bestyrelsespost. I min hidtidige karriere har et væsentligt område været insolvens. Selv om jeg også har været kurator i en lang række selskaber, har jeg hele tiden haft særligt fokus på at søge at redde virksomheder, der i en akut kritisk situation har behov for en analyse og hjælp til at træffe de svære beslutninger. De fleste af de sager jeg har arbejdet med, har ikke haft offentlighedens bevågenhed. Andre har haft endog meget stor offentlig interesse. Fra den sidstnævnte kategori kan nævnes, at jeg var bestyrelsesformand i Brøndbyernes IF Fodbold A/S, da selskabet i 1997 forhandlede sig ud af en dyb økonomisk krise. Jeg var bestyrelsesformand for den fond, der ejer Sønderjysk Elitesport (SønderjyskE) da denne koncern blev økonomisk rekonstrueret, og jeg blev bestyrelsesformand for JMI Invest A/S (moderselskabet til IT Factory A/S), da dette selskab på grund af IT Factory A/S’ konkurs, kom ud i dyb økonomisk krise. I JMI Invest A/S etablerede jeg den kreditoraftale, som muliggjorde et salg af de øvrige datterselskaber som going concern.

I min karriere har jeg haft en række nationale og internationale kollegiale tillidshverv og offentlige udpegninger til råd. Herunder været formand for Dansk Insolvensretsforening; Kuratorforeningen og afdelingen for insolvensret i International Bar Association.

Jeg har skrevet bøgerne Rekonstruktion af nødlidende virksomheder (2001) og Ny i bestyrelsen (2015).